ANBI-status

Wij willen uw aandacht vestigen op de mogelijkheid om ons te steunen door u als donateur op te geven. Dit geldt niet alleen voor ouders, maar ook voor familieleden en belangstellenden. U kunt zich op geven bij de directeur, dhr. J. Berghout, of bij de penningmeester van de Stichting, dhr. M. v.d. Bent. De minimale bijdrage is € 10,00 per jaar.

Ook giften zijn welkom; u kunt uw gift overmaken op onze rekening:

NL61RABO0391836471, ten name van
Stichting Christelijk Basisonderwijs op Reformatorisch Grondslag te Katwijk.

Uw giften en donaties zijn fiscaal aftrekbaar, de school heeft een ANBI-status.