Schooltijden

De onderstaande tijden gelden voor alle groepen.
  • 's Morgens van 8.45 uur tot 12.00 uur
  • 's Middags van 13.00 uur tot 15.15 uur
De woensdag vormt hierop uiteraard een uitzondering, op deze dag gaan de kinderen van 8.45 tot 12.30 uur naar school. Groep 1 heeft elke vrijdag vrij!

 

Uitleg van de luisteravonden:
Bij het handelingsgericht werken staan de onderwijsbehoeften van de leerling centraal. Hoe sluit je als leerkracht zo goed mogelijk aan bij wat een kind nodig heeft? En hoe weet je wat een kind nodig heeft? Natuurlijk weet je als leerkracht best wat van het kind als leerling, maar ook ouders kunnen je als ervaringsdeskundigen veel informatie geven.
 
Daarom zijn samenwerking, afstemming en wisselwerking belangrijk. We hebben als leerkrachten en ouders een gezamenlijk belang: het kind. Dan is er tweerichtingsverkeer nodig: we willen dat ouders meedenken en meedoen in het onderwijs aan hun kind.
 
We hebben daarom het begin van het nieuwe cursusjaar luistergesprekken gepland. Er is wel een overdracht geweest van de ene naar de andere leerkracht, tegelijk hebben de leerkrachten uw kind nog maar net in de groep. We willen dan graag horen wat u belangrijk vindt voor de leerkracht om t e weten. Wat heeft uw kind nodig, wat verwacht u van de leerkracht en van de school?
 
Voor ons is uw informatie “gratis advies”! Het is ook goed om wederzijdse verwachtingen goed af te stemmen, dat voorkomt frustraties en teleurstellingen.